Kohti uutta valtuustokautta

 

Alkavan valtuustokauden aikana teemme isoja päätöksiä. On huolehdittava siitä, että maakuntauudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut Siilinjärvellä paranevat: vahvistetaan toimivaa julkista sektoria ja samalla luodaan edellytyksiä yksityisille toimijoille asettua kuntaan. Kuntamme väestömäärä ja sijainti kulkuväylien risteyksessä tarjoavat edellytykset, mutta meidän on oltava aktiivisina kaikissa neuvottelupöydissä. On virhe, jos keskitymme valmistelemaan vain julkisen sektorin palveluiden tuottamista. Maakuntauudistuksessa tärkeintä on varmistaa palveluiden järjestämisestä, koordinoinnista ja arvioinnista vastaavan järjestejäorganisaation riippumattomuus tuottajista sekä riittävä asiantuntemus ja resurssointi. Siiliset kaatui osittain siihen, että tilaajaorganisaatio, joka vastaa maakunnan järjestäjäorganisaatiota, oli liian kevyt ja siksi valmistelussaan riippuvainen tuottajasta. Keskittyminen sote-valmistelussa yksinomaan julkisen sektorin palvelutuotannon organisointiin on virhe. Siilinjärvellä tulee nähdä, että kuntaan sijoittuvat yksityiset soteyritykset ovat kunnan kannalta arvokasta elinkeinotoimintaa, ja pyrkiä aktiivisesti ohjaamaan yrityksiä tänne.

Kunnan uudistuessa koulutus, sivistys, hyvinvoinnin edistäminen ja kunnan elinvoimaisuus nousevat tärkeimmiksi tehtäviksi. Meidän on vahvistettava kuntalaisten luontaisia yhteisöjä ja taattava niille toimintaedellytykset – olkoonpa kysymys kyläyhteisöistä, harrastuspiireistä, yhdistyksistä tai muuten vaan samasta asiasta innostuneista kuntalaisista. Näin lisätään yrittäjyyttä ja vähennetään syrjäytymistä. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäviksi, ei kuntaliitos Kuopion kanssa ole välttämätön. Nykyisen kokoisena Siilinjärvi saattaa kyetä paremmin vahvistamaan lähiyhteisöjä. Esimerkiksi Kuuslahden koulukysymystä tulee tarkastella ensisijaisesti lapsivaikutusten ja yhteisöllisyyden kautta, talouttakaan unohtamatta.

Tärkeintä on kuntapolitiikassa on kuitenkin vaalia päätöksenteon reilua avoimuutta, pitää kiinni demokratian pelisäännöistä ja välttää kuppikuntaisuutta. Siilinjärvellä tulee vallita poliittisen kulttuurin, jossa erilaiset mielipiteet ovat rikkautta ja mahdollisuus kehittyä, eivät torjuttava uhka.

Esimerkkiuutisia

RSS